Welkom bij DYNAVIEW

Om een organisatie goed te kunnen besturen is informatie noodzakelijk. Informatie over de wensen en bevindingen van de klanten, de tevredenheid van de medewerkers en wat het maatschappelijk belang is van de organisatie is onontbeerlijk. Een van de meest gebruikte methoden om te komen tot informatie is het houden van marktonderzoek. Deze onderzoeken - veelal gehouden in de vorm van enquêtes - leveren veel gegevens op, maar nog niet per definitie informatie. Immers, wie kan op internet met een zoekmachine meteen vinden wat hij zoekt; veel gegevens...weinig informatie...

TRIQS onderzoek heeft voor dit doel de tool DYNAVIEW ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk uitkomsten van een gehouden enquête zowel in cijfers als grafisch te presenteren. Naast overzichten per vraag is het ook mogelijk DYNAVIEW het onderlinge verband (correlatie) tussen de enquêtevragen te laten presenteren. Zo kunnen gegevens worden omgezet in informatie.

DynaView is ontwikkeld met behulp van de nieuwste web-technologie. Dit maakt het mogelijk dat gebruikers via het eigen netwerk of via het internet deze tool kunnen benaderen, uiteraard aan de hand van een beveiligde verbinding.

14-2-2010 9:11:00

Inzetbaarheid

Momenteel wordt DYNAVIEW veel gebruikt in de zorgsector. In het kader van het veelgebruikte INK-managementmodel is het erg belangrijk de waardering door medewerkers, klanten en de maatschappij te monitoren. Met name de cliëntenwaardering is binnen de GGZ sector een belangrijk aandachtspunt. Tegenwoordig wordt binnen de zorgsector veel gebruik gemaakt van CQI metingen waarvoor meetorganisaties geaccrediteerd moeten worden. TRIQS is een geaccrediteerde onderzoeksinstelling met jarenlange ervaring in de zorgsector. Het onderscheidend vermogen van TRIQS is gelegen in DYNAVIEW, waarmee u de mogelijkheid krijgt om onafhankelijk van plaats en tijd de informatie te raadplegen.

In DYNAVIEW is het ook mogelijk verschillende onderzoeken te vergelijken en naast elkaar te presenteren. Dit kan zowel een interne benchmark zijn (bv. meerdere jaren onderzoek naast elkaar) als een externe benchmark. Een voorbeeld daarvanis de landelijke benchmark van cliëntenwaardering zoals wij die hebben verzorgd voor de RIBW Alliantie (www.cliententhermometer.nl).

Vanwege de generieke opzet van DYNAVIEW is het mogelijk deze te hanteren bij verschillende soorten onderzoek als tevredenheidsonderzoeken (cliënten en medewerkers), imago onderzoeken en diverse scans in zowel de profit als de non-profit sector.

Voor meer informatie over onderzoek: TRIQS onderzoek.

21-9-2010 11:11:00

 Vragenlijst

Heeft u een uitnodiging gehad voor het invullen van een vragenlijst, vul dan hieronder uw unieke gegevens in.


 


 |  disclaimer |  website   versie 2.6.5077.29735    © 2001-2021 TRIQS